hosting-vps

START
70.000VNĐ/THÁNG
START PLUS
110.000VNĐ/THÁNG
SILVER
160.000VNĐ/THÁNG
SILVER PLUS
199.000VNĐ/THÁNG
GOLD
250.000VNĐ/THÁNG
Dung lượng 600MB 1000MB 1500MB 2000MB 2500MB
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền 1 2 3 4 5
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Uptime 99% 99% 99% 99% 99%
Sao lưu tự động Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Sub domain 1 2 3 4 5
My SQL 1 2 3 4 5
Thanh toán tối thiểu 12 thángĐặt mua 12 thángĐặt mua 12 thángĐặt mua 12 thángĐặt mua 12 thángĐặt mua